Sumasama Sumasamo (Andrei Dionisio)

VERSE 1
Sa Iyo iaalay ang buhay
at kalakasan
Sapagkat ito ang nararapat
Sa katulad Mong matapat.

VERSE 2
Dahil sa pag-ibig Mo
Ang buhay ko ay nagbago
Sa twina ang ninanais ko
Ay laging maglingkod sa Iyo.

CHORUS
Sumasamba sumasamo
Naghahandog sa ngalan Mo
Pagkat sa ‘Yo ay nadama
Ang pagmamahal ng Ama.

VERSE 3
Sa Iyong kabanalan
Biyaya Mo ay nakamtan
Sa Iyo ay may kagalakan
At buhay na walang hanggan.

VERSE 4
Tunay Kang maginoo
Namalas ko sa kalbaryo
Buhay man inalay Mo O Cristo
Upang maligtas ang tao.

Words and Music by Andrei Dionisio, © 2005 Papuri! A Song by Far East Broadcasting Company (FEBC). Performed by Tricia Amper Jimenez

PPTX Worship Toolkit
Worship Planning and Preparation Guide (PDF Download)
Download Fonts used by PPTXworship.com
About Amen Vault Worship Tools

Your free premium contents are in the download box below. Login to download. Lifetime downloads access and updates by becoming an Amen Vault Worship Tools subscriber. Buy at Store.

ALL songs on our Store are 100% editable PowerPoint slides with Slide Master options where you can edit the main layout. You can add your own images as part of background layout options. You may also add your church logo.

Fonts are beautifully selected, clean, large, simple and readable. Customized for Easy Live Presentation in Modern 16:9 aspect ratio. High quality royalty free visual images. All songs and sermon creator PowerPoints and worship stills are included in your Amen Vault subscription.

Download this song inside your Amen Vault Worship Tools. Subscribe and download everything here.

Leave a Comment

Shopping Cart
Scroll to Top